ΑΣΕΠ: "Τέλος χρόνου" για 51 θέσεις (Λίστα)

Ολόκληρες οι προκηρύξεις


Δυνατότητα συμμετοχής στους διαγωνισμούς έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.
Λήγουν σήμερα (7/8) οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για 51 θέσεις σε φορείς και Δήμους μέσω ΑΣΕΠ.
Δυνατότητα συμμετοχής στους διαγωνισμούς έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.
Δείτε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις, πατώντας τους ενεργούς συνδέσμους: