Η διαχρονική και διαρκής γιορτή αυτής της "παναγίας"

...από την αποσταCia του '65 ως σήμερα, αδιάλειπτα χωρίς καμία διακοπή
http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/2020/08/blog-post_172.html