Ο Τσίπρας παραμένει πρωταγωνιστής στην πολιτική σκηνή...

Ενώ δηλώνει ΑΘΕΟΣ !

https://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com