“Η μαριονέτα του Βερολίνου έχει πουλήσει το μισό Αιγαίο”

Και γέμισαν την ενδοχώρα με μουσουλμάνους μας έκαναν ΤΟΥΡΚΕΣΤΑΝ !