Τρίτη 24 Ιουνίου 2014

Κράτος για γέλια! Ούτε στο Τζιμπουτί αυτά που συμβαίνουν εδώ!

εισφορεςΆνοιξε σήμερα η εφαρμογή καταγραφής των φόρων υπέρ τρίτων και το κράτος ζητάει από τους πολίτες να πουν ποιοι είναι αυτοί!

Στο διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Ανάπτυξης οι καταναλωτές μπορούν να αναφέρουν επώνυμα ή ανώνυμα τις εισφορές που καταβάλλουν υπέρ τρίτων στις χρεώσεις προϊόντων και υπηρεσιών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης η κίνηση αυτή γίνεται στο πλαίσιο της προσπάθειας για μείωση των τιμών και ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας.

Ο ιστότοπος http://ggevm.cloudapp.net πέρα από τις αναφορές των πολιτών μπορεί να φιλοξενήσει και τις απόψεις τους για τις χρεώσεις στo πλαίσιο ενός γόνιμου διαλόγου, »καθώς σε αρκετά προϊόντα και υπηρεσίες έχει παρατηρηθεί ότι η τιμή τους αυξάνεται από τη χρέωση των συγκεκριμένων εισφορών» όπως αναφέρει το υπουργείο.

Με τη λειτουργία του συγκεκριμένου ιστότοπου και με την επικουρική συμβολή των πολιτών αναμένεται να υπάρξει πλήρης χαρτογράφηση των χρεώσεων οι οποίες εμπεριέχονται στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών.

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα που θα προκύψουν, θα αξιολογηθούν, θα εκτιμηθούν και θα ληφθούν οι ενδεδειγμένες αποφάσεις.spitha80