Dulcolax: Ενδείξεις και δοσολογία

dulcolax_5Dulcolax  5 g γαστροανθεκτικά δισκία και Dulcolax 10 g υπόθετα για τη δυσκοιλιότητα.Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.Η συνταγή γι’ αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα σημεία της ασθένειάς τους είναι ίδια με τα δικά σας.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

 1. Τι είναι το Dulcolax και ποια είναι η χρήση του
 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το Dulcolax
 3. Πώς να πάρετε το Dulcolax
 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες (παρενέργειες)
 5. Πώς να φυλάσσεται το Dulcolax
 6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
 1. Τι είναι το Dulcolax και ποια είναι η χρήση του
Το Dulcolax περιέχει μια ουσία που ονομάζεται Βισακοδύλη (bisacodyl).
Η Βισακοδύλη είναι ένα καθαρτικό με τοπική δράση, το οποίο ανήκει στην ομάδα του τριαρυλομεθανίου και το οποίο μετά τον δι’ υδρολύσεως μεταβολισμό του διεγείρει το βλεννογόνο του παχέος εντέρου και προκαλεί περισταλτικές κινήσεις του κόλου.
Οι φαρμακοτεχνικές μορφές του Dulcolax, οι οποίες είναι ανθεκτικές στα υγρά του στομάχου και του λεπτού εντέρου φθάνουν στο κόλον χωρίς ουσιαστική απορρόφησή τους και ως εκ τούτου, αποφεύγεται η εντεροηπατική κυκλοφορία.
Κατά συνέπεια, οι μορφές αυτές εμφανίζουν έναρξη δράσεως μεταξύ 6 έως 12 ωρών.
Το Dulcolax χορηγείται επί βραχύ χρονικό διάστημα, σε περιπτώσεις δυσκοιλιότητας.
Για άλλη χρήση εκτός της βραχείας χορήγησης ή για προετοιμασία του εντέρου πριν από εγχείρηση ή ακτινολογική εξέταση. 
Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το Dulcolax
Μην πάρετε το Dulcolax:
–           σε περίπτωση αλλεργίας στη Βισακοδύλη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου. 
Τα φάρμακα μπορούν να βοηθήσουν τους αρρώστους, μπορούν όμως να δημιουργήσουν και προβλήματα, όταν αυτά δεν λαμβάνονται σύμφωνα με τις οδηγίες.
Για το συγκεκριμένο φάρμακο θα πρέπει πριν το πάρετε να έχετε ενημερώσει το γιατρό σας για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
-εάν υπάρχει υποψία ειλεού, οξείας σκωληκοειδίτιδας , σοβαρής αφυδάτωσης, οξειών χειρουργικών καταστάσεων όπως εντερική απόφραξη ή οξείες φλεγμονώδεις εντερικές παθήσεις.
-εάν παρουσιάσετε κοιλιακό άλγος συνοδευόμενο με ναυτία ή έμετο γιατί μπορεί να είναι ενδεικτικά σοβαρότερων καταστάσεων.
-στην περίπτωση σπάνιων κληρονομικών καταστάσεων δυσανεξίας σε κάποιο από τα έκδοχα (βλ. παράγραφο 6).
Η χορήγηση υποθέτων και η διενέργεια υποκλυσμού αντενδείκνυται σε περιπτώσεις ραγάδων του πρωκτού και επί ελκώδους πρωκτίτιδας με βλάβη του βλεννογόνου.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας προτού πάρετε το Dulcolax.
Γενικά:
 • Όπως με όλα τα φάρμακα κατά της δυσκοιλιότητας, το Dulcolax δεν πρέπει να λαμβάνεται σε συνεχή ημερήσια βάση για χρονικό διάστημα πέραν των δέκα ημερών.
 • Εάν απαιτείται καθημερινή λήψη του φαρμάκου, πρέπει να διερευνηθεί το αίτιο της δυσκοιλιότητας.
 • Η παρατεταμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει αντοχή, με αποτέλεσμα τη λειτουργική ατονία του εντέρου και την επανεμφάνιση της δυσκοιλιότητας.
 • Η υπέρμετρη μακροχρόνια χρήση μπορεί να προκαλέσει διάρροια και ηλεκτρολυτικές διαταραχές (ειδικά υποκαλιαιμία) καθώς και κλινική εικόνα ευερέθιστου εντέρου.
 • Εντερική απώλεια υγρών μπορεί να προκαλέσει αφυδάτωση. Τα συμπτώματα μπορεί να συμπεριλαμβάνουν δίψα και ολιγουρία. Σε ασθενείς που πάσχουν από απώλεια υγρών όπου η αφυδάτωση μπορεί αν είναι επιβλαβής (π.χ. νεφρική ανεπάρκεια, ηλικιωμένοι ασθενείς) το Dulcolax θα πρέπει να διακόπτεται και να επαναχορηγείται μόνο υπό ιατρική παρακολούθηση.
 • Οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν αιματοχεσία (αίμα στα κόπρανα) η οποία είναι γενικά ήπια και αυτοπεριοριζόμενη.
 • Ζάλη ή/ και λιποθυμία έχουν αναφερθεί σε ασθενείς που λάμβαναν Dulcolax. Τα διαθέσιμα στοιχεία για αυτές τις περιπτώσεις έδειξαν ότι τα συμβάντα μπορεί να σχετίζονται με λιποθυμία κατά την κένωση του εντέρου (ή λιποθυμία που οφείλεται στην ένταση κατά την κένωση) ή αγγειακό πνευμονογαστρικό αντανακλαστικό σε κοιλιακό πόνο που σχετίζεται με την δυσκοιλιότητα και όχι κατ’ ανάγκη με τη χρήση του Dulcolax.
 • Επί πρωκτικών ραγάδων και επί ελκώδους πρωκτίτιδας, η χρήση υποθέτων ή η διενέργεια υποκλυσμού μπορεί να προκαλέσει άλγος και περιπρωκτική αιμορραγία.
Παιδιά και έφηβοι
Τα παιδιά δεν πρέπει να λαμβάνουν Dulcolax χωρίς ιατρική γνωμάτευση. 
Άλλα φάρμακα και Dulcolax
Τα γαστροανθεκτικά δισκία δεν θα πρέπει να λαμβάνονται ταυτόχρονα με προϊόντα που ελαττώνουν την οξύτητα του ανώτερου γαστρεντερικού σωλήνα, όπως γάλα, αντιόξινα ή συγκεκριμένους αναστολείς της αντλίας πρωτονίων, γιατί μπορεί να μειώσουν την αντίσταση του περιβλήματος των δισκίων με αποτέλεσμα την πρόκληση δυσπεψίας και γαστρικού ερεθισμού.
Η ταυτόχρονη λήψη διουρητικών ή κορτικοστεροειδών μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο διαταραχής της ισορροπίας των ηλεκτρολυτών. Η διαταραχή των ηλεκτρολυτών μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη ευαισθησία  έναντι των καρδιακών γλυκοσιδών.
Επίσης, πριν πάρετε το φάρμακο πρέπει να έχετε ενημερώσει το γιατρό σας για κάθε φάρμακο που τυχόν παίρνετε. Φάρμακο είναι κάθε προϊόν που χορηγείται και χωρίς ιατρική συνταγή. 
Εγκυμοσύνη,  θηλασμός και γονιμότητα
Εγκυμοσύνη
Δεν υπάρχουν αναφορές περί ανεπιθύμητων ή βλαπτικών επιδράσεων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και στο έμβρυο, όταν ακολουθείται το συνιστώμενο σχήμα. 
Θηλασμός
Τα κλινικά δεδομένα δείχνουν ότι ούτε το δραστικό τμήμα της Βισακοδύλης BHPM (δι-(π-υδροξυφαίνυλο)-πυριδιλ-2-μεθάνιο) ούτε τα γλυκουρονίδια του απεκκρίνονται στο γάλα υγιών γυναικών που θηλάζουν.
Παρόλα αυτά όπως ισχύει για όλα τα φάρμακα το DULCOLAX δεν θα πρέπει να λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ειδικά κατά το πρώτο τρίμηνο και κατά τη διάρκεια της γαλουχίας εκτός και αν το αναμενόμενο όφελος υπερτερεί του πιθανού κινδύνου και μόνο μετά από ιατρική συμβουλή.
Γονιμότητα
Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες για την επίδραση επί της ανθρώπινης γονιμότητας.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες για τις επιδράσεις του Dulcolax στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.
Ωστόσο, λόγω πνευμονογαστρικής απόκρισης (π.χ. εξαιτίας κοιλιακού σπασμού) μπορεί να εμφανιστούν ζάλη ή/και λιποθυμικό επεισόδιο. Εάν εμφανίσετε κοιλιακό σπασμό θα πρέπει να αποφύγετε δυνητικά επικίνδυνες δραστηριότητες, όπως η οδήγηση ή ο χειρισμός μηχανών.
Το Dulcolax περιέχει λακτόζη και σακχαρόζη
Ένα γαστροανθεκτικό δισκίο περιέχει 33,2 mg λακτόζης, με αποτέλεσμα να λαμβάνονται 66,4 mg λακτόζης ανά μέγιστη προτεινόμενη ημερήσια δόση για την αγωγή της δυσκοιλιότητας στους ενήλικες και στα παιδιά άνω των 10 ετών. Κατά τη χορήγησή πριν από διαγνωστική ραδιογραφική εξέταση μπορεί να χορηγηθούν 132,8 mg ανά μέγιστη προτεινόμενη ημερήσια δόση στους ενήλικες. Ασθενείς με σπάνια κληρονομική δυσανεξία στη γαλακτόζη π.χ. γαλακτοζαιμία, δεν θα πρέπει να λαμβάνουν αυτό το φάρμακο.
Ένα γαστροανθεκτικό δισκίο περιέχει 23,4 mg σακχαρόζης, με αποτέλεσμα να λαμβάνονται 46,8 mg σακχαρόζης ανά μέγιστη προτεινόμενη ημερήσια δόση για την αγωγή της δυσκοιλιότητας στους ενήλικες και στα παιδιά άνω των 10 ετών. Κατά τη χορήγησή πριν από διαγνωστική ραδιογραφική εξέταση μπορεί να χορηγηθούν 93,6 mg ανά μέγιστη προτεινόμενη ημερήσια δόση στους ενήλικες. Ασθενείς με σπάνια κληρονομική δυσανεξία στη φρουκτόζη δεν θα πρέπει να λαμβάνουν αυτό το φάρμακο. 
Πώς να πάρετε το Dulcolax
Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Η συνιστώμενη δόση είναι:
Επί δυσκοιλιότητας: 
Δισκία:
Ενήλικες και παιδιά άνω των 10 ετών:
1-2 δισκία (5-10 mg).
Παιδιά μικρότερα των 10 ετών:
Το φάρμακο δεν χορηγείται παρά μόνο υπό ιατρική καθοδήγηση.
Η συνιστώμενη δόση είναι 1 δισκίο (5 mg).
Ηλικιωμένοι:
Δοσολογία όμοια με αυτή των ενηλίκων.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν πρέπει να λαμβάνονται περισσότερα των 5 mg.
Συστήνεται τα γαστροανθεκτικά  δισκία να χορηγούνται το βράδυ ώστε να διευκολύνεται η κινητικότητα του εντέρου το επόμενο πρωί. Θα πρέπει να καταπίνονται ολόκληρα με επαρκή ποσότητα υγρού. Προς αποφυγή γαστρικού ερεθισμού, τα δισκία δεν πρέπει να τεμαχίζονται ή να μασώνται.
Υπόθετα:
Ενήλικες και παιδιά άνω των 10 ετών:
1 υπόθετο των 10 mg
Συνήθως η ενέργεια εμφανίζεται σε 20 λεπτά (κυμαίνεται από 10 έως 30 λεπτά).
Τα υπόθετα ελευθερώνονται από το περίβλημα τους και εισάγονται βαθιά στο έντερο, που θα πρέπει κατά το δυνατό να είναι άδειο.
Η δοσολογία αναφέρεται σε μία λήψη ημερησίως.
Δεν συνιστάται η μακροχρόνια χορήγηση.
Για την προετοιμασία του εντέρου πριν από εγχείρηση ή διαγνωστική εξέταση:
Η χορήγηση του Dulcolax θα πρέπει να γίνεται υπό ιατρική παρακολούθηση κατά την προετοιμασία πριν από διαγνωστικές εξετάσεις, κατά την αγωγή προ και μετά – εγχειρητικά και γενικά σε ιατρικές καταστάσεις που απαιτείται  διευκόλυνση της κένωσης του εντέρου.
Για να επιτευχθεί πλήρης κένωση του εντέρου η προτεινόμενη δοσολογία του DULCOLAX® για τους ενήλικες είναι 2 με 4 γαστροανθεκτικά δισκία το βράδυ πριν την εξέταση ακολουθούμενη με ένα υπόθετο το πρωί της εξέτασης.
Η προτεινόμενη δόση για τους ενήλικες είναι 2 με 4 δισκία το προηγούμενο βράδυ και ένα υπόθετο το επόμενο πρωί.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Dulcolax από την κανονική
Συμπτώματα
Επί λήψεως υψηλών δόσεων μπορεί να εμφανισθούν υδαρή κόπρανα (διάρροια), κοιλιακοί κωλικοί και κλινικώς σημαντική απώλεια υγρών, καλίου και άλλων ηλεκτρολυτών.
Χρόνια υπερδοσολογία με Dulcolax όπως και άλλων υπακτικών, μπορεί να προκαλέσει χρόνια διάρροια, κοιλιακό άλγος, υποκαλιαιμία, δευτεροπαθή υπεραλδοστερονισμό και νεφρικούς λίθους. Έχουν επίσης περιγραφεί, σε συσχέτιση με χρόνια κατάχρηση καθαρτικών, βλάβη των νεφρικών σωληναρίων, μεταβολική αλκάλωση και μυϊκή αδυναμία δευτεροπαθής ως προς την υποκαλιαιμία.
Θεραπεία
Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, η απορρόφηση μπορεί να ελαχιστοποιηθεί ή να προληφθεί με την πρόκληση εμέτου, όταν η αντιμετώπιση γίνει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την κατάποση του φαρμάκου. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να γίνει γαστρική πλύση.
Η θεραπεία συνίσταται στην επαρκή αντικατάσταση των υγρών και στην αποκατάσταση κάθε απώλειας ηλεκτρολυτών.  Αυτή είναι ιδιαιτέρως σημαντική επί ηλικιωμένων και νεαρών ατόμων.  Η χορήγηση σπασμολυτικών ενδεχομένως να είναι χρήσιμη. 
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Dulcolax
Θα ενεργήσετε με γνώμονα την υπάρχουσα δυσκοιλιότητα. 
Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες (παρενέργειες)
Όπως με όλα τα φάρμακα, μερικές φορές παρουσιάζονται ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι πιο συχνά αναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της αγωγής με Dulcolax είναι ο κοιλιακός πόνος και η διάρροια. Επίσης, έχουν αναφερθεί οι παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες:
 Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος
Σπάνιες (επηρεάζουν λιγότερα από 1 άτομα στα 1000): Αναφυλακτικές αντιδράσεις (οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν πρήξιμο προσώπου ή του λαιμού και δυσκολία στην αναπνοή ή ζάλη), αγγειονευρωτικό οίδημα και άλλες υπερευαισθησίες.
 Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης
Σπάνιες (επηρεάζουν λιγότερα από 1 άτομα στα 1000): Αφυδάτωση 
Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος
Όχι συχνές (επηρεάζουν λιγότερα από 1 άτομα στα 100): αιματοχεσία (αίμα στα κόπρανα), έμετος κοιλιακή δυσφορία, δυσφορία  ορθοπρωκτική δυσφορία
Συχνές (επηρεάζουν λιγότερα από 1 άτομα στα 10):   κωλικοειδή άλγη στην κοιλιακή χώρα, κοιλιακός πόνος, διάρροια ναυτία
Σπάνιες (επηρεάζουν λιγότερα από 1 άτομα στα 1000) :Κολίτιδα,
Διαταραχές του νευρικού συστήματος
Όχι συχνές (επηρεάζουν λιγότερα από 1 άτομα στα 100): Ζάλη,
Σπάνιες (επηρεάζουν λιγότερα από 1 άτομα στα 1000): λιποθυμικό επεισόδιο
Η ζάλη και το λιποθυμικό επεισόδιο που συμβαίνουν μετά τη λήψη Βισακοδύλης δείχνει να αντιστοιχούν σε πνευμονογαστρική απόκριση (π.χ. λόγω κοιλιακού σπασμού, αφόδευσης).
Μην ανησυχήσετε με τις αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Πιθανώς να μην παρουσιάσετε καμία από αυτές.
Πώς να φυλάσσεται το Dulcolax
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.
Χάπια: Το φάρμακο διατηρείται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25o C.
Υπόθετα: Το φάρμακο διατηρείται σε δροσερές συνθήκες (8-150C).
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην στο κουτί μετά την ένδειξη ΗΜ. ΛΗΞ. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Dulcolax
 • Η δραστική ουσία είναι η Βισακοδύλη.
 • Τα άλλα συστατικά είναι:
Δισκία:
Lactose monohydrate, starch maize (dried), starch maize (soluble), glycerol (85%), magnesium stearate.
Επικάλυψη:
Magnesium stearate, talc, sucrose, acacia, titanium dioxide CL 77891 E171, eudragit L, eudragit S, castor oil,  macrogol 6000, iron oxide (yellow) CL 77492 E172, beeswax white, carnauba wax, shellac.
Υπόθετα:
Hard fat 
Εμφάνιση του Dulcolax και περιεχόμενο της συσκευασίας
Χάπια
Γαστροανθεκτικά δισκία σε συσκευασία των 40 δισκίων.
Υπόθετα
Υπόθετα σε συσκευασία των 10 υποθέτων.