Στα παραδείσια πουλιά δεν τους αρέσει η επαφή με τους ανθρώπους και αυτό λέει πολλά

 Όμως και αυτά, συχνά επιλέγονται ως κατοικίδια επειδή είναι ήσυχα, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις και με εξαιρετικά μελωδικές φωνές. Γενικά, δεν συμπαθώ και πολύ τους ιδιοκτήτες πτηνών, ένα
πουλί σε ένα κλουβί είναι στ' αλήθεια ένα θλιβερό θέαμα.
Επίσης, το ότι ο άνθρωπος προσπαθεί να κλείσει σε κλουβί ένα κομμάτι παραδείσου κι αυτό λέει πολλά.
Αυτά τα λίγα από εμένα.

.oxafies.com