Μπόχα, αηδία, προδοσία

Μπόχα, αηδία, προδοσία
Ζουράρις εμπιστεύεται Κυβέρνηση αλλά όχι για μείζον Εθνικό θεμα!

Σταύρος, Λυκούδης κλπ ΔΕΝ εμπιστεύονται Κυβ. αλλ' ειδικώς για Πρέσπες εμπιστεύονται!

Κουντουρα, Κοκκαλης εμπιστεύονταν Κυβ.
για όλα ΠΛΗΝ ΤΙΣ ΠΡΕΣΠΕΣ, όμως τελικώςτην εμπιστεύονται γενικώς !

ANGEL PAP

 politika-gr