Πόσο χρήσιμη είναι η αφαίρεση των αμυγδαλών;

Οι αμυγδαλές και τα κρεατάκια μολύνονται εύκολα και παθαίνουν υπερτροφία

Η χειρουργική αφαίρεση των αμυγδαλών και των αδενοειδών εκβλαστήσεων (κρεατάκια) σε παιδιά με ήπια συμπτώματα μόλυνσης του λαιμού ή σε παιδιά που έχουν μεγάλες αμυγδαλές ή κρεατάκια, δεν είναι σημαντικά καλύτερη απ' ότι η απλή παρακολούθηση των παιδιών.
Η χειρουργική αφαίρεση των αμυγδαλών και των αδενοειδών εκβλαστήσεων είναι επέμβαση, που γίνεται συχνά στις ανεπτυγμένες χώρες. Όμως μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν, ότι η εν λόγω επέμβαση προσφέρει αξιόλογα πλεονεκτήματα στα παιδιά σε σύγκριση με την απλή παρακολούθηση.

Σε μια ενδιαφέρουσα έρευνα που έκαναν Ολλανδοί ερευνητές, συγκρίθηκαν οι δύο προσεγγίσεις σε 300 παιδιά ηλικίας από 2 έως 8 ετών, με επαναλαμβανόμενες μολύνσεις του λαιμού ή που είχαν μεγάλες αμυγδαλές ή κρεατάκια. Όλα τα παιδιά παρουσίαζαν επαναλαμβανόμενες μολύνσεις του λαιμού (όχι όμως περισσότερες από 7 κατά τον 1 χρόνο που είχε προηγηθεί της έρευνας) ή είχαν υπερτροφία των αμυγδαλών ή των αδενοειδών εκβλαστήσεων.
Με βάση τυχαία κατανομή, τα μισά παιδιά υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση ενώ τα υπόλοιπα έτυχαν απλής παρακολούθησης. Όλα τα παιδιά αξιολογούνταν και παρακολουθήθηκαν για 2 χρόνια.
Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι τα παιδιά που είχαν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, κατά τους 6 πρώτους μήνες που ακολουθούσαν την επέμβαση, παρουσίαζαν ελάχιστη μείωση των επεισοδίων πυρετού, μολύνσεων του λαιμού και του άνω αναπνευστικού συστήματος σε σύγκριση με τα παιδιά που έτυχαν απλής παρακολούθησης. Τα πιο ευεργετικά αποτελέσματα στην εν λόγω έρευνα παρουσιάζονταν στα παιδιά που είχαν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και που εκδήλωναν από 3 έως 6 επεισόδια μόλυνσης στο λαιμό το χρόνο.
Μετά από τους 6 μήνες που ακολουθούσαν την επέμβαση μέχρι τους 24 μήνες που διήρκεσε η έρευνα, δεν υπήρχε καμία διαφορά στα κλινικά προβλήματα που παρουσίαζαν οι δύο ομάδες των παιδιών.
Συνολικά, η χειρουργική επέμβαση στα παιδιά αυτά, μείωνε ελάχιστα τον αριθμό των επεισοδίων πυρετού, μολύνσεων του λαιμού και του άνω αναπνευστικού συστήματος.
Οι Ολλανδοί γιατροί, με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας τους υποστηρίζουν, ότι η χειρουργική αφαίρεση των αμυγδαλών και των αδενοειδών εκβλαστήσεων δεν προσφέρει αξιόλογα ωφελήματα στα παιδιά που παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα μολύνσεων του λαιμού ή μεγάλες αμυγδαλές ή κρεατάκια.
Οι αμυγδαλές και τα κρεατάκια βρίσκονται στο πίσω μέρος του λαιμού. Τα κρεατάκια εντοπίζονται ψηλότερα, πίσω από τη μύτη και τον ουρανίσκο. Οι αμυγδαλές φαίνονται από το στόμα, ενώ για να δει ο γιατρός τα κρεατάκια χρειάζεται ειδικά εργαλεία.
Οι αμυγδαλές και τα κρεατάκια ανήκουν στο λεμφαδενικό σύστημα. Ο ρόλος τους είναι να αντιμετωπίζουν τα βακτηρίδια και τους ιούς που εισέρχονται στον οργανισμό από το στόμα και τη μύτη. Αφού αρχικά αναγνωρίζουν τα μικρόβια που εισβάλλουν, στη συνέχεια παράγουν αντισώματα για να τα εξουδετερώσουν.
Αποτελούν στην ουσία την πρώτη γραμμή άμυνας του οργανισμού. Επειδή βρίσκονται στη στρατηγική αυτή θέση μολύνονται εύκολα και παθαίνουν υπερτροφία. Η φλεγμονή και η διόγκωση τους, είναι πηγή προβλημάτων και είναι δυνατόν να προκαλούν ρινική ή οπισθορινική απόφραξη με δυσκολίες στην αναπνοή και την κατάποση.
Στα παιδιά τα προβλήματα αυτά είναι συχνότερα. Η απόφαση για χειρουργική αφαίρεση λαμβάνεται με βάση τον αριθμό των επεισοδίων μόλυνσης, την ανταπόκριση ή ανθεκτικότητα τους στις θεραπείες, τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων και το βαθμό διόγκωσης και απόφραξης των αναπνευστικών οδών.
Πιστεύουμε ότι η έρευνα των Ολλανδών γιατρών, μας δείχνει ότι η χειρουργική αφαίρεση των αμυγδαλών και των αδενοειδών εκβλαστήσεων, θα πρέπει να γίνεται με πιο αυστηρά κριτήρια σε περιπτώσεις με σοβαρή κλινική εικόνα και όχι σε παιδιά με ήπια συμπτώματα. 
 www.medlook.net