Δεν θέλουν την ψήφο της Ελληνικής Διασποράς

Υπάρχει μια ολόκληρη Ελλάδα εκτός Ελλάδας, στην Αμερική, στην Ωκεανία, στην Ευρώπη, παντού. Όμως οι μηδενιστές γενίτσαροι, όπως και πριν από αυτούς οι αδρανείς ηγεσίες των υπολοίπων κομμάτων, τους στερούν το δικαίωμα ψήφου, το οποίο θέλουν να παραχωρήσουν στους εποίκους με τα τραπεζομάντηλα στα κεφάλια.

Δεν θέλουν την ψήφο της Ελληνικής Διασποράς, διότι οι απόδημοι δεν είναι πελατάκια των κομματαρχών, είναι ανεξάρτητοι, έχουν παραστάσεις από σύγχρονες κοινωνίες, όπου η αριστερά θεωρείται μεσαιωνική λέπρα και γνωρίζουν τον ισχυρό πατριωτισμό των αποδήμων. Γι'αυτό αυτοί αρνούνται να προσθέσουν τοσα εκατομμύρια πατριώτες στο εκλογικό σώμα, στο οποίο μπάζουν αλλαχουακμπάρηδες, που κάρβουνο να την δουν την Ελλάδα, στα τέτοια τους.