Τσίπρα παιδί μου, πως πήρες πτυχίο μετά τη μεταγραφή σου από τη Βουλγαρία;

Τσίπρα παιδί μου, πως πήρες πτυχίο μετά τη μεταγραφή σου από τη Βουλγαρία;

Τσίπρα παιδί μου, πως πήρες πτυχίο μετά τη μεταγραφή σου από τη Βουλγαρία;