μοναξιά...

Η μοναξιά άγριο θεριό της ερήμου...
Δεν τιθασεύεται δεν δαμάζεται,

σε ξεγελά ότι ημερεύει
και ύπουλα σε κατασπαράσσει τα σωθικά μέρα με
τη μέρα...

Μαρίζα Τσιτμή