ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΥΠ: ΠΡΟΣΟΧΗ -Ζητούνται κατάσκοποι με γνώσεις... «μακεδονικής γλώσσας»

ΕΥΠ: Ζητούνται κατάσκοποι με γνώσεις... «μακεδονικής»
 
Η κυβέρνηση προχωρά σε προσλήψεις στην ΕΥΠ ατόμων που γνωρίζουν την… «μακεδονική γλώσσα»
Η ΕΥΠ προσλαμάνει 302 άτομα με την προϋπόθεση - ανάμεσα στα υπόλοιπα κριτήρια- να γνωρίζουν... «Μακεδονικά».Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε  προσλήψεις στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών) και ένα από τα προσόντα που μοριοδοτούνται είναι η γνώση της μακεδονικής γλώσσας.

Στο ΦΕΚ με ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου 2019 και αριθμό φύλλου 4 αναφέρεται «Προκήρυξη πλήρωσης με Μεικτό Σύστημα Αντικειμενικών Κριτηρίων (Μόρια) και Αξιολόγησης Ειδικότερων Προσόντων, 302 Κενών Τακτικών Θέσεων (Κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) της Εθνικής
Υπηρεσίας Πληροφοριών».
Ανάμεσα στις μοριοδοτούμενες ξένες γλώσσες για τους υποψηφίους είναι και η μακεδονική (νοτιοσλαβική) γλώσσα, όπως αναφέρει το ΦΕΚ. Αφορά τις πενήντα έξι ( 56) θέσεις του Κλάδου ΠΕ7 Μεταφραστών – Διερμηνέων – Ακροατών.

Μετά την υπογραφή και την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, αν και η κυβέρνηση υποστήριζε πως η ελληνική πλευρά δεν αναγνωρίζει μακεδονική γλώσσα στα Σκόπια, φαίνεται πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει, αφού αναγράφεται στο ΦΕΚ (σελίδα 5).
 ethnos.gr