ΟΙ ΚΑΛΕΣ ΗΜΕΡΕΣ... μας προσπέρασαν!

ΟΙ ΚΑΛΕΣ ΗΜΕΡΕΣ... μας προσπέρασαν!
Τώρα, ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ χωρίς ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ;
Σας ερωτάμε, για να έχουμε το καλό ερώτημα!
ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ!!!
– έτσι είπανε… –

http://bouzanis.blogspot.com