Και την έδωσαν, λοιπόν, και την παρέδωσαν!

ΠΡΟΣΟΧΗ, το σκίτσο δεν είναι… Γαλλικού τύπου!
Και ξαναΔέστε τους! (εκ του ξαναΟράω, -ώ)
Και ξαναξαναΔέστε τους! (εκ του ξαναξαναΟράω, -ώ)
Και την έδωσαν, λοιπόν, και την παρέδωσαν!
Και ’τοιμαστείτε!Τα Nobel και τα Gραβατώματα... θα έρχονται το ένα από πίσω από τα άλλα!