Ήθελα να μουν παιδί....

Ήθελα να μουν παιδί....
Για να σου πω όσα δεν τόλμησα, κι εσύ.....να με πιστέψεις...
Για τα όνειρα εκείνα που έγιναν αστέρια
Για τα δάκρυα εκείνα που έγιναν χείμαρρος της
ψυχής....