Πολιτική Εκδήλωση της ΟΚΔΕ. Τετάρτη 3 Απρίλη, 18:30 Πολυτεχνείο – Γκίνη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Τετάρτη 3 Απρίλη, 18:30 Πολυτεχνείο – Γκίνη