Έξω από την ΕΕ & το ευρώ! PCTE - Partido Comunista de los Trabajadores de España