Μόνη ελπίδα για τον αλαζόνα Τσίπρα είναι...

...να κάνει Γραμματείς του συριζα τον Ραγκούση με τον Μπίστη και τ' αλλά παιδιά της συμπαράταξης
Τελείωσε αλλά κατόρθωσε ν' αναστήσει τη δεξιά με ηγέτη τον κανακάρη του αρχιερέα της
αποσταCiaς 

 http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com