Τσιγδέμ Ασάφογλου- «Είμαι τουρκάλα και το κόμμα μας στην Θράκη είναι Τουρκικό»

ΑΚΟΥ ΤΑ ΜΑΝΤΑΤΑ ΡΑΓΙΑ....

http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com