Η δύναμη της διαγενεακής πλύσης εγκεφάλων

Η δύναμη της διαγενεακής πλύσης εγκεφάλων: έρευνα στη Γαλλία.
ΕΡΩΤΗΜΑ: "Ποιο έθνος συνέβαλε, κατά τη γνώμη σας, περισσότερο στην ήττα της ναζιστικής Γερμανίας το 45".
Απίστευτο!
Το 1945 το 20% απαντούσε οι... ΗΠΑ, το 58% η ΕΣΣΔ και το 12% η Αγγλία.
Σήμερα, στο ίδιο ερώτημα, το 54% απαντάει οι ΗΠΑ, 23% η ΕΣΣΔ και 18% η Αγγλία!
Ευχαριστώ για την πληροφορία τον Alvertos Konstantinis
sibilla-gr-