Στρες και εγκεφαλικά επεισόδια

Το στρες ίσως προκαλεί εγκεφαλικά επεισόδια.

Το στρες, ως παράγοντας πρόκλησης εγκεφαλικού επεισοδίου, δεν έχει μελετηθεί ικανοποιητικά. Σε μια καλά σχεδιασμένη κλινική μελέτη διαφάνηκε ότι το στρες συσχετίζεται σαν αιτιολογικός παράγοντας, στην πρόκληση ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων. Επιπρόσθετα φαίνεται ότι ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος όταν το κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο είναι χαμηλότερο.

Το στρες μπορεί να έχει πολλές αρνητικές συνέπειες στον οργανισμό.
Η υπερβολική αντίδραση της αρτηριακής πίεσης που παρατηρείται κατά τη διάρκεια του στρες έχει συσχετισθεί με την αρτηριοσκλήρυνση και την υπέρταση οι οποίες είναι αιτίες πρόκλησης εγκεφαλικών επεισοδίων.

Στην κλινική έρευνα που έκαναν Φινλανδοί και Αμερικανοί γιατροί, μελετήθηκαν 2.303 άνδρες των οποίων η ηλικία ήταν γύρω στα 50 έτη. Εκείνο που αναλύθηκε ήταν η αντίδραση της αρτηριακής πίεσης του αίματος σε κατάσταση στρες. 
Για να υπολογιστεί η αντιδραστικότητα αυτή μετρήθηκε πρώτα η πίεση σε κατάσταση ηρεμίας και μετά από πάροδο μιας εβδομάδας μετρήθηκε ξανά σε κατάσταση στρες πριν από την έναρξη ενός τεστ κοπώσεως. Η αντιδραστικότητα μετρήθηκε σαν η διαφορά μεταξύ της δεύτερης και πρώτης μέτρησης. 
Επίσης εκείνο που λήφθηκε υπ' όψη στη μελέτη ήταν και το κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο των ασθενών.
Οι ασθενείς έτυχαν παρακολούθησης για 11,2 χρόνια. Κατά την χρονική αυτή διάρκεια συνέβησαν 113 εγκεφαλικά επεισόδια. Από αυτά τα 90 ήταν ισχαιμικού τύπου (λόγω κλεισίματος, απόφραξης δηλαδή, κάποιας αρτηρίας) και τα 23 ήταν αιμορραγικού τύπου (λόγω αιμορραγικής ρήξης κάποιου αγγείου) Τα αποτελέσματά έδειξαν ότι οι άνδρες που είχαν μια ψηλή αντιδραστικότητα της συστολικής αρτηριακής πίεσης, λόγω στρες είχαν 72% περισσότερες πιθανότητες να υποστούν εγκεφαλικό επεισόδιο και 87% περισσότερες πιθανότητες να πάθουν ισχαιμικού τύπου εγκεφαλικό επεισόδιο.
Επιπρόσθετα μεταξύ αυτών που είχαν ψηλή αντιδραστικότητα, αυτοί οι οποίοι είχαν χαμηλότερο κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο παρουσίαζαν 3 φορές ψηλότερο κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο. 
Η έρευνα αυτή είναι σημαντική διότι αντικειμενικά κλινικά κριτήρια συνδέουν το στρες με την πρόκληση σοβαρών εγκεφαλικών επεισοδίων. Αυτό πρέπει να μας κάνει να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας για αποτελεσματική αντιμετώπιση του στρες το οποίο έχει αυξηθεί δραματικά λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής.
 www.medlook.net