Γεώργιος Παπαδόπουλος Στην Φυλακή. ΣΠΑΝΙΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ

Το διάγγελμα αυτό το ηχογράφησε ο ίδιος ο Παπαδόπουλος το 1984 μέσα από την φυλακή και το μοίρασε δια χειρός σε λίγα αντίτυπα.