Οι λέξεις έχουν τη δύναμη να σε αγγίξουν ή να σε χαράξουν..