...πιαστήκατε ΤΡΕΙΣ φορές μαλάκες και κάνατε κυβέρνηση, μια δράκα άχρηστων και πουλημένων τομαριών

Τουρκία σε ΕΕ: Θα υπάρξει ένταση εάν εμπλακείτε στην κυπριακή ΑΟΖ
Πολλά μπορεί ν' αλλάξουν αιφνίδια μέχρι τις εκλογές.
Αυτό που δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει είναι ότι πιαστήκατε ΤΡΕΙΣ φορές μαλάκες και κάνατε κυβέρνηση, μια δράκα άχρηστων και πουλημένων τομαριών.

http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/