Ένας ασφαλίτης σε κάθε δέντρο στη βόλτα Τσίπρα-Βασιλικού!!!

Μαζί με τον Βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα....