Μοιράζουν χρήμα με πρόσχημα την «νεανική επιχειρηματικότητα» λίγες μέρες πριν την κάλπη

newmoney.gr/
Το υπουργείο ΨΗΠΤΕ ολοκληρώνει με συνοπτικές διαδικασίες και φωτογραφικές διατάξεις ένα ηλεκτρονικό διαγωνισμό συνολικού προϋπολογισμού 700 χιλιάδων ευρώ
Το υπουργείο ΨΗΠΤΕ – επικεφαλής ο Νίκος Παππάς- δύο μόλις ημέρες πριν από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου ολοκληρώνει με συνοπτικές διαδικασίες και φωτογραφικές διατάξεις (μόνο ονόματα
εκλεκτών της απερχόμενης κυβέρνησης δεν αναφέρονται) ένα ηλεκτρονικό διαγωνισμό συνολικού προϋπολογισμού 700 χιλιάδων ευρώ με τίτλο: «Digital Greece – Fora για την καινοτομία, την τεχνολογία και τη νεανική επιχειρηματικότητα».
Αν και ο διαγωνισμό που προβλέπει προθεσμία παραλαβής των προσφορών το μεσημέρι της Δευτέρας 1 Ιουλίου και την αποσφράγιση των προσφορών το μεσημέρι της Παρασκευής 5 Ιουλίου 2019 ονομάζεται ως ανοικτός και διεθνής τα προσόντα που ζητούνται από τους υποψηφίους αναδόχους περιορίζουν ασφυκτικά τον αριθμό των υποψηφιοτήτων και προφυλάσσουν τους εκλεκτούς της κυβέρνησης. Επιπλέον, σημαντικά ερωτηματικά προκαλεί πέρα από την σκοπιμότητα της εσπευσμένης διενέργειας ενός τέτοιου διαγωνισμού η θεματολογία του αλλά και η σύντομη διάρκεια της σύμβασης (4 μήνες).
Ειδικά, η μικρή διάρκεια της σύμβασης (4 μήνες) σε σχέση με το συνολικό ποσό της σύμβασης (700 χιλιάδες μαζί με ΦΠΑ) προκαλεί εύλογα ερωτηματικά τόσο στην ίδια την κοινότητα των startupers και το οικοσύστημα καινοτομίας όσο και σε πολιτικά κόμματα που θεωρούν ότι βρέθηκε τρόπος να καλυφθούν εκ των υστέρων δαπάνες που έγιναν από το υπουργείο ΨΗΠΤΕ και να ικανοποιηθούν υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί.
Αλλά, ας δούμε τι λέει η διακήρυξη. Η τελευταία κάνει λόγο για διοργάνωση: « δράσεων ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού:
α) για τη σημασία της ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων, η οποία οφείλει να είναι διαρκής και να συμβαδίζει με τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις και η οποία αποτελεί προϋπόθεση ισότιμης συμμετοχής στο νέο ψηφιακό περιβάλλον και προϋπόθεση ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας,
και
β) για την ενίσχυση της δημιουργικότητας και της νεανικής επιχειρηματικότητας στις νέες σύγχρονες τεχνολογίες, την προώθηση της καινοτομίας με νέες τεχνολογίες και την ενίσχυση της δημιουργικής κουλτούρας στους νέους, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό ενεργά στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021».
Τώρα, γιατί όλο αυτό το οικοδόμημα της ακατάσχετης γενικολογίας και κενότητας έπρεπε να προωθηθεί εντός της προεκλογικής περιόδου μόνο ο κ. Παππάς, οι συνεργάτες και οι εκλεκτοί συνομιλητές του το γνωρίζουν. Μετά τις 7 Ιουλίου όταν θα έχουν αποχωρήσει σύμφωνα με τα δεδομένα της στιγμής από το κτήριο της περιοχής του Παντείου θα μάθουμε και εμείς οι κοινοί θνητοί που με τους φόρους μας συνεισφέρουμε στον κρατικό προϋπολογισμό από όπου θα χρηματοδοτηθεί η 4 μηνών σύμβαση των 700 χιλιάδων ευρώ στους εκλεκτούς…

Απόφαση Διαγωνισμού