«Οἱ προφητεῖες τελείωσαν, θὰ τὰ βλέπουμε πλέον ὅλα στὶς εἰδήσεις!!!» - ΒΙΝΤΕΟ -


ΜΟΡΦΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ

«Ο προφητεες τελείωσαν, θ τ βλέπουμε πλέον λα στς εδήσεις!»
Πανιερώτατος παντ στ ρώτημα:
-Πανιερώτατε, πιστεύετε τι ρχισε ντίστροφη μέτρηση γι ν γίνει φέτος λληνοτουρκικς πόλεμος;
πόσπασμα π τν Γ΄ πνευματικ σύναξη διαλόγου μ τν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο πο πραγματοποιήθηκε στς 22 Μαΐου,
2019
στ πλαίσιο τν κδηλώσεων το ερο ναο γίων Κωνσταντίνου κα λένης δαλίου, μ φορμ τ μεταφορ στν να τς ερς εκόνας Παναγίας τς «λαιωνίτισσας» π τν ερ να γίων ποστόλων στ ρος τν λαιν
Τ πλρες κείμενο το ρωτήματος:
ν μπορούσατε ν μς μιλήσετε γι τ σημεα τν καιρν κα τ περχόμενα γεγονότα τν προφητειν.
Πιστεύετε τι ρχισε ντίστροφη μέτρηση γι ν γίνει φέτος λληνοτουρκικς πόλεμος;
λληνας διεθνολόγος πο μελέτησε τν γία Γραφ κα τος βίους τν γίων επε τι δη ξύπνησε μαρμαρωμένος Βασιλις ωάννης κα τοιμάζεται ν κτελέσει τ ργο πο το νάθεσε Θες κα ν βασιλεύσει Κωνσταντινούπολη.
Πιστεύετε τι εναι λήθεια;
Εχαριστ πολ.
Ψάλλει πρωτοψάλτης τς ερς Μητροπόλεως Μόρφου κ. Μάριος ντωνίου.
ΒΙΝΤΕΟ