Ατίθασο άτι ο χρόνος

Η εικόνα ίσως περιέχει: φωτιάΟ χρόνος φεύγει με τρομερή ταχύτητα....
Ατίθασο άτι ο χρόνος, που καλπάζει αφηνιασμένο ασταμάτητα...
κι εμείς οι άνθρωποι, άβουλα πιόνια στις κόρες
του χρόνου, τις ώρες...

Μαρίζα Τσιτμή