Για τη νομιμοποίηση των γεωτρήσεων

Για τη νομιμοποίηση των πηγαδιών και των γεωτρήσεων. Η διαδικασία είναι σχετικά απλή. Παραθέτουμε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και τον τρόπο απόκτησής τους:

1. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας. Τα δικαιώματα της γεώτρησης ανήκουν στον επικαρπωτή. Απλή φωτοτυπία χωρίς θεώρηση.
2. Χάρτης που να εμφανίζει το κτήμα και τη γεώτρηση με τις συντεταγμένες της στο σύστημα ΕΓΣΑ. Για να τον αποκτήσετε μπαίνετε στη διεύθυνση www.ktimanet.gr  και κατεβαίνετε στη σελίδα εκεί που λέει θέαση ορθοφωτογραφιών. Επιλέγετε το νομό και το χωριό. Κινούμενοι με το ποντίκι πάνω στη φωτογραφία και μεγεθύνοντας εντοπίζετε εύκολα το κτήμα σας και το σημείο της γεώτρησης. Βάζοντας τον κέλσορα πάνω στη γεώτρηση εμφανίζονται πάνω αριστερά οι συντεταγμένες της. Εκτυπώστε τη φωτογραφία και αντιγράψτε τις συντεταγμένες που είναι έτοιμες στο σύστημα ΕΓΣΑ. (Το GPS τις δίνει διαφορετικά και χρειάζονται μετατροπή)
3. Αντίγραφο της παλιάς άδειας (αν έχετε) ή παραστατικό της ΔΕΗ αν την έχετε σε αγροτικό ρεύμα ή υπεύθυνη δήλωση που θα γράφει ότι δεν έχετε τίποτα απ’ τα παραπάνω και ότι η γεώτρηση ανοίχτηκε το τάδε έτος.
4. Μια αίτηση και μια δήλωση που χρειάζεται η υπογραφή να είναι θεωρημένη για το γνήσιό της.Τα έντυπα αυτά τα βρίσκετε στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ ή την παίρνετε απ’ την διεύθυνση περιβάλλοντος (Στη Μυτιλήνη πανω απ’ το Ταχυδρομείο) Η συμπλήρωση των εντύπων αυτών είναι απλή και αν δεν μπορείτε μόνοι σας σας βοηθούν (την συμπληρώνουν) οι υπάλληλοι της υπηρεσίας οι οποίοι είναι εξαιρετικοί και πρόθυμοι. Εκεί καταθέτετε τα δικαιολογητικά χωρίς να πληρώσετε τίποτα.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας (αν δεν δοθεί καινούρια παράταση ) μπαίνει πρόστιμο.