"Τα πάντα ρει, μηδέποτε κατά τ'αυτό μένειν"

Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο
Η φράση πρωτοειπώθηκε από τον Ηράκλειτο 535-475 π.Χ στην Έφεσο. Ολόκληρη η φράση είναι "Τα πάντα ρει, μηδέποτε κατά τ'αυτό μένειν", που σημαίνει, όλα είναι ρευστά και τίποτα δεν μένει το ίδιο. Η διαρκής κίνηση και μεταβολή αποτελεί το θεμελιώδες χαρακτηριστικό της πραγματικότητας,
το οποίο εξέφρασε ο φιλόσοφος με την εικόνα ενός ποταμού που παραμένει ίδιος, ενώ το νερό που κυλάει μέσα του αλλάζει διαρκώς. Γι’ αυτό και κανείς δε μπορεί να μπει στο ίδιο ποτάμι δύο φορές...