Συντάξεις χηρείας: Από σήμερα οι αυξήσεις αλλά σε δύο δόσεις

Συντάξεις χηρείας: Από σήμερα οι αυξήσεις αλλά σε δύο δόσεις
Ξεκινάει από σήμερα με τις συντάξεις Οκτωβρίου η καταβολή των αυξήσεων για τις 65.000 συντάξεις χηρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Dikaiologitika News οι αυξήσεις στις συντάξεις χηρείας θα δοθούν την ίδια ημέρα που καταβάλλεται η σύνταξη τους σήμερα αλλά σε δεύτερη φάση...
Δηλαδή οι δικαιούχοι των συντάξεων χηρείας θα τους καταβληθεί αρχικώς η σύνταξη χηρείας χωρίς αύξηση και μετά από λίγες ώρες θα μπει στον τραπεζικό λογαριασμό τους το ποσό της αύξησης.
Η αύξηση στην σύνταξη προκύπτει από την αύξηση του ποσοστού στο 70% από 50%της σύνταξης του θανόντα.

Ειδικότερα αν υπάρχει μόνο επιζών σύζυγος, δικαιούται το 70% της σύνταξης που λάμβανε ο θανών, αν υπάρχει εκτός από τον
επιζώντα και διαζευγμένος (με 10ετή γάμο), το ποσοστό σύνταξης για τον διαζευγμένο ορίζεται στο 25% του ποσού που δικαιούται ο επιζών, δηλαδή 17,5% του ποσού της σύνταξης του θανόντος, ενώ αν ο θανών αφήνει ένα ορφανό παιδί, αυτό λαμβάνει το 25% της σύνταξής του. Εάν το παιδί είναι και από τις δύο πλευρές ορφανό, τότε λαμβάνει 50%.
Στην περίπτωση που ο θανών αφήνει δύο παιδιά και υπάρχει επιζών στα παιδιά θα επιμεριστεί ισόποσα το ποσοστό σύνταξης που απομένει, δηλαδή το 30%. Αν όμως δεν υπάρχουν άλλα δικαιοδόχα πρόσωπα εκτός των παιδιών, τότε κάθε παιδί θα λάβει το 25% της σύνταξης, αρκεί το άθροισμα να μην υπερβαίνει το 100% της σύνταξης του θανόντος.
Δικαιούχοι της αύξησης είναι:
* Όσοι παίρνουν ήδη οριστική σύνταξη. Από 13/5/2016 και μετά έχουν εκδοθεί 57.522 οριστικές συντάξεις χηρείας και θα έχουν αναπροσαρμογή του ποσοστού σύνταξης από το 50% στο 70% και επί του συμφερότερου ποσού που είναι η αρχική και όχι η επανυπολογισμένη σύνταξη του θανόντος.

* Πάνω από 32.296 συνταξιούχοι χηρείας που παίρνουν προσωρινή σύνταξη καθώς και όσες άλλες περιπτώσεις είναι σε εκκρεμότητα χωρίς καθόλου (ούτε προσωρινή) σύνταξη.
* Όσοι είχαν κάνει αίτηση και απορρίφθηκε, καθώς μπορούν να επανακατεθέσουν αιτήσεις.
* Όσοι κριθούν δικαιούχοι σύνταξης χηρείας από τις 17/5/2019 και μετά.
Σε όλες τις κατηγορίες δικαιούχων η αποκατάσταση των ποσών δεν θα ανατρέξει πριν αλλά μετά τις 17 Μαΐου 2019 που ισχύει ο νόμος. Αυτό σημαίνει ότι ένας ασφαλισμένος που έκανε αίτηση για σύνταξη χηρείας το 2018 και δεν έχει βγει οριστική απόφαση, θα πάρει το παλιό ποσοστό (του νόμου Κατρούγκαλου) δηλαδή το 50% της επανυπολογισμένης σύνταξης του θανόντος από την ημερομηνία της αίτησης ως και τον Μάιο του 2019, ενώ από τη σύνταξη Ιουνίου 2019 η σύνταξη θα αυξηθεί με το 70% που δίνει ο νέος νόμος (4611/2019).
Παράλληλα με την σύνταξη Νοεμβρίου θα καταβληθούν τα αναδρομικά των αυξήσεων των συντάξεων χηρείας. Τα ποσά εκτιμάται ότι θα κυμανθούν από 561 ως 2.800 ευρώ και αφορούν αναδρομικά των μηνών από τον Ιούνιο μέχρι τον Οκτώβριο.
Να σημειωθεί ότι οι καθυστερήσεις που υπήρξαν οφείλονταν στο γεγονός ότι μετά τον νόμο με τις αλλαγές στις συντάξεις χηρείας (Ν. 4611/2019), που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Μαΐου 2019, δεν έγινε καμία ενέργεια από την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Εργασίας ώστε να εφαρμοστεί στην πράξη.
Παραδείγματα
-Σύζυγος θανόντος δημοσίου υπαλλήλου ΠΕ με συμπληρωμένα 31 έτη ασφάλισης θα ελάμβανε το 50% της σύνταξης του συζύγου με την παλιά ρύθμιση κι έτσι το ποσό της σύνταξης της θα διαμορφωνόταν στα 402 ευρώ προ φόρου. Με τη νέα ρύθμιση θα λάβει 561,4 ευρώ προ φόρου. Μηνιαία αύξηση 159,4 ευρώ, ποσοστό αύξησης 39,65%.
-Σύζυγος θανόντος ασφαλισμένου στο ΙΚΑ με 36 έτη ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές στα 2.500 ευρώ (υψηλόμισθος) θα ελάμβανε το 50% της σύνταξης του συζύγου με την παλιά ρύθμιση κι έτσι το ποσό της σύνταξης της θα διαμορφωνόταν στα 597,2 ευρώ προ φόρου. Με τη νέα ρύθμιση θα λάβει 842,9 ευρώ προ φόρου. Μηνιαία αύξηση 245,7 ευρώ, ποσοστό αύξησης 41,14%.
 dikaiologitika.gr