Η ελπίδα των ιθαγενών

Vassilis Viliardos===Στην Ιταλία έχασε μεν μία μάχη ο SALVINI μετά τις μηχανορραφίες της Γερμανίας σε συνεργασία με την πέμπτη φάλαγγα στο εσωτερικό της χώρας του, αλλά όχι τον πόλεμο - μη έχοντας συμβιβαστεί, όπως όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις μέχρι σήμερα.
Επομένως ο κίνδυνος για τη γερμανική Ευρώπη, παραμένει σχεδόν ανέπαφος - ενώ μπορεί μεν να πιστεύει η Γερμανία πως θα συμβιβαστεί επίσης η Μ. Βρετανία και δεν θα υπάρξει BREXIT, αλλά κανένας
δεν ξέρει τι θα συμβεί στο μέλλον.
Όσον αφορά την Ελλάδα, μετά από μερικούς μήνες η κατάσταση θα είναι ξεκάθαρη - ενώ θεωρούμε πως οι Έλληνες έχουν μεν ακατανόητα μεγάλη υπομονή, αλλά στο τέλος δεν θα επιτρέψουν να λεηλατηθεί η χώρα τους και θα αντιδράσουν, εάν τυχόν οι προθέσεις και οι ενέργειες της νέας κυβέρνησης δεν είναι οι αναμενόμενες.