3 προκηρύξεις που «δέχονται όλες τις εμπειρίες» (links) Αφορούν αποφοίτους Γυμνασίου ή Δημοτικού

ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας, Δημόσιο, 3Κ/2018

Τρεις προκηρύξεις κάνουν αποδεκτή οπιαδήποτε εμπειρία.
Η διαδικασία αφορά απόφοιτους τριταξίου Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
Οι υποψήφιοι μοριοδοτούνται με συγκεκριμένα μόρια ανά κριτήριο
Αυτά είναι:

Κριτήρια Μόρια
Χρόνος ανεργίας 25 ανά μήνα ανεργίας
Πολυτεκνική ιδιότητα 50 για κάθε τέκνο
Τριτεκνική ιδιότητα 40 για κάθε τέκνο
Ανήλικα τέκνα 30 για κάθε ανήλικο τέκνο (έως δύο)
Μονογονεϊκή οικογένεια  50 για κάθε τέκνο
Εμπειρία έως 972
Αναπηρία Ποσοστό αναπηρίας Χ 3
Αναπηρία γονέα, τέκνου κλπ Ποσοστό αναπηρίας Χ 2
Δείτε, τώρα, τις προκηρύξεις: