Η Κύπρος «βάζει» τα γυαλιά σε όλους – Σε εφαρμογή η Αστυνομία Ζώων

1
Το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου ενέκρινε σήμερα το νομοσχέδιο για τη σύσταση Αστυνομίας των Ζώων, κάνοντας πραγματικότητα την υπηρεσία που θα φέρει πλέον την ευθύνη για σειρά υποθέσεων που σχετίζονται με ζώα. 
Σε δηλώσεις του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Σαββίδης, ανέφερε ότι εγκρίθηκε
η τροποποίηση του περί Αστυνομίας νόμου, όσον αφορά στα θέματα κακοποίηση ζώων.
Σύμφωνα με τη στελέχωση, ο κύριος Σαββίδης εξήγησε ότι η Αστυνομία των Ζώων θα είναι μέρος του υφιστάμενου αστυνομικού σώματος.
«Εναπόκειται στον Αρχηγό της Αστυνομίας να διορίσει τον αξιωματικό που θα προΐσταται και τα μέλη», δήλωσε ο Υπουργός.
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, τα μέλη της Αστυνομίας για τα Ζώα θα διερευνούν υποθέσεις που αφορούν: 
  • περιπτώσεις κατά τις οποίες πρόσωπο χορηγεί ή προμηθεύει οποιοδήποτε δηλητήριο ή άλλη βλαβερή ουσία σε ζώο ή προκαλεί όπως τέτοια ουσία ληφθεί από οποιοδήποτε ζώο ή, όντας ιδιοκτήτης ή κάτοχος ζώου, επιτρέπει τη χορήγηση ή προμήθεια δηλητηρίου ή άλλης βλαβερής ουσίας σε ζώο
  • την με οποιοδήποτε τρόπο περιαγωγή ζώου σε κατάσταση επέλευσης φρικτού θανάτου
  • τη θανάτωση ζώου για σκοπούς ψυχαγωγίας ή άλλους ανεπίτρεπτους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ζώων ως στόχων εξάσκησης
  • τη διοργάνωση αγώνων μεταξύ ζώων ή με ζώα, κατά τη διάρκεια των οποίων το ζώο υφίσταται κακομεταχείρισης ή θανατώνεται
  • τη χρήση ζωντανών ζώων για εκπαίδευση σκύλων ή έλεγχο της επιθετικότητάς τους, εκτός όταν οι σκύλοι εκπαιδεύονται ή δοκιμάζονται σε τεχνητή φωλιά και σε συνθήκες που καθορίζονται με κανονισμούς
  • τη χρήση ζώων για εκθέσεις, διαφημίσεις, παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών ή για παρόμοιους σκοπούς, όταν αυτό συνεπάγεται την πρόκληση πόνου, ταλαιπωρίας ή τραυματισμού σε αυτά
  • την πρόσδεση και έλκυση του ζώου σε αυτοκινούμενο όχημα, με τρόπο που δυνατόν να του προκαλέσει καταπόνηση, τραυματισμό ή ταλαιπωρία
  • τον βασανισμό ζώου