Ιερά Σύνοδος εναντίον καύσης νεκρών: «Τα νεκρά σώματα δεν είναι απορρίματα!»