Την εξέγερση του Πολυτεχνείου, δεν θα τη κρίνετε με μεταχουντικά κριτήρια των κατασκευασμένων κομματόσκυλων του Παπαντρέου, του Φλωράκη, του Κύρκου και του ψευδοεθνάρχη Καραμανλή.
Την εξέγερση του Πολυτεχνείου, την κρίνουμε, με τα έως την 17 Νοέμβρη 1973 πεπραγμένα του φοιτητικού κινήματος και ως φυσική συνέχεια, της εξέγερσης της Νομικής, της 21 Φεβρουαρίου 1973 και με διάκριση των πραγματικών αγωνιστών.

Οι μεταχουντικές χούντες, είχαν την ευχέρεια να συγχέουν!!! Για παράδει...
Δείτε περισσότερα