Τελευταία προειδοποίηση από Γιάννη Μάζη σε Κυριάκο Μητσοτάκη! «Σταματήστε επιτέλους…» (ΒΙΝΤΕΟ)

mazis
Ο καθηγητής Γεωγραφικής Οικονομίας και Γεωπολιτικής Ιωάννης Μάζης, προέβλεψε ότι η Ε.Ε. και η Γερμανία βολεύονται με την μετατροπή της Ελλάδας σε «κλειστή ζώνη φύλαξης προσφύγων-μεταναστών» μέχρι να υπάρξει οριστική διευθέτηση της πολεμικής γενικευμένης σύγκρουσης και σύγκρουσης συμφερόντων στη Συρία.

Κατά τον ίδιο η προβολή αναλύεται σε 1,5 εκατομμύριο εγκλωβισμένους ανθρώπους το 2016 στην Ελλάδα.
Άρα, χρειάζεται ένας αυστηρός διαχωρισμός άμεσα από την Ελλάδα για τους πρόσφυγες με υποδομές ανοιχτού τύπου και για τους οικονομικούς μετανάστες σε υποδομές αυστηρά κλειστού τύπου, ώστε να δοθεί και το μήνυμα ότι πλέον όποιος μπαίνει στην Ελλάδα , μπορεί να παραμένει αταυτοποίητος και για μεγάλο χρόνο σε κλειστού τύπου εγκαταστάσεις μέχρι να επαναπροωθηθεί στη χώρα προέλευσης του.
Για τον ίδιο αν συνεχιστεί η ίδια εικόνα χωρίς σκληρά περιοριστικά μέτρα ιδίως για τους μη πρόσφυγες, η Ελλάδα κινδυνεύει με κατάρρευση στις κρατικές της λειτουργίες.