Κατάθλιψη, διαδίκτυο, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και κοινωνικά δίκτυα

Πόσο επηρεάζεται η κατάθλιψη από την επαφή μας με τις υπηρεσίες του διαδικτύου γενικά; Η απάντηση στο ερώτημα δεν είναι απλή. Το ζήτημα είναι πολυδιάστατο και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη χρήση που κάνουμε των διάφορων δυνατοτήτων που μας προσφέρει το διαδίκτυο σήμερα.

Ο χαρακτήρας και η ψυχοσύνθεση του χρήστη του διαδικτύου επηρεάζουν το πόσο και το πώς το χρησιμοποιεί. Ταυτόχρονα όμως, επιδρούν και στην ψυχική του κατάσταση. Είναι πιθανότατα οι διακυμάνσεις αυτές, που υπάρχουν μεταξύ διαφορετικών χαρακτήρων ανθρώπων, που εξηγούν τα κάποτε αντικρουόμενα συμπεράσματα ερευνών που γίνονται για το ζήτημα.  
Σε τελική ανάλυση το διαδίκτυο και το τεράστιο φάσμα των δυνατοτήτων που μας προσφέρει σήμερα, μπορεί να μας είναι πολύτιμο και να μας βοηθά στους διάφορους τομείς στη ζωή μας ή αντίθετα, να μας προκαλεί διαφόρων ειδών προβλήματα, από λιγότερο σοβαρά έως πολύ επικίνδυνα.
Η πρόοδος της τεχνολογίας πάντα φέρνει μαζί της ευκαιρίες αλλά και κινδύνους. Όπως οποιοδήποτε άλλο εργαλείο, που απαιτείται να το μάθουμε να το χρησιμοποιούμε σωστά για να μη θέτουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο, έτσι και το διαδίκτυο, που χρησιμοποιούμε από το κινητό μας τηλέφωνο, τον υπολογιστή ή τη ταμπλέτα μας, πρέπει να το κατανοήσουμε καλά και το χρησιμοποιούμε ορθά.
Η σχέση της χρήσης του διαδικτύου διαμέσου των διαφόρων συσκευών μας αποτελεί αντικείμενο πολλών ερευνών. Έχει ευρέως διαδοθεί ότι δυνατό να προκαλεί αρνητικές συνέπειες στην ψυχική μας κατάσταση, αλλά υπάρχουν και στοιχεία για ωφέλιμες επιπτώσεις. Η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητού έξυπνου τηλεφώνου και διαδικτύου είναι δυνατόν να μειώνει τον κίνδυνο κατάθλιψης. Οι υπηρεσίες τις οποίες απολαμβάνουν οι χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι ομάδες συζητήσεων και η πληροφόρηση για θέματα υγείας, είναι πιθανόν ότι βοηθούν την πνευματική υγεία των χρηστών.
Η χρήση των τεχνολογιών αυτών, ο κοινωνικός και επικοινωνιακός χαρακτήρας τους, η πληροφόρηση που προσφέρουν, επιτρέπουν στους ανθρώπους να ξεφεύγουν από τα όρια της απομόνωσης, να έχουν περισσότερη επαφή με άλλους και τον υπόλοιπο κόσμο.
Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από έρευνα σε 206 ηλικιωμένους άνω των 65 ετών στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Ο μέσος όρος ηλικίας των συμμετεχόντων ήταν 80 ετών.
Σύμφωνα με τους ερευνητές η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου, μπορεί να έχει ανάλογες επιδράσεις με μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων και σε άτομα μικρότερης ηλικίας. Οι τεχνολογίες που προσφέρουν εύκολα επικοινωνία, σύνδεση και πληροφόρηση, πιθανόν να συμβάλλουν σε καλύτερη πνευματική υγεία για διάφορες ηλικιακές ομάδες.
Η έρευνα άρχισε στη Νέα Υόρκη (Village Care of New York) και ο στόχος ήταν να αξιολογηθούν οι σχέσεις αλλαγών στη σωματική, στην πνευματική υγεία και στις κοινωνικές δραστηριότητες από τη μια και ποιότητας ζωής από την άλλη, σε ομάδες ηλικιωμένων που ζουν σε αστικές περιοχές. Ο αριθμός των ηλικιωμένων που μαθαίνουν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διαδικτυακές ομάδες συζητήσεων και το διαδίκτυο γενικότερα, αυξάνεται συνεχώς.
Το γεγονός ότι οι ηλικιωμένοι που αποκτούν αυτές τις νέες δεξιότητες, παρουσιάζουν λιγότερα προβλήματα κατάθλιψης σε σχέση με τους συνομήλικους τους που δεν εξοικειώνονται με τις εν λόγω τεχνολογίες, μπορεί να έχει σημαντικές πρακτικές εφαρμογές στις προσπάθειες αποφυγής της απομόνωσης, σύνδεσης με άλλους ανθρώπους και δραστηριοποίησης ηλικιωμένων στις αστικές περιοχές.
Η πρωτότυπη αυτή εργασία θα πρέπει να δώσει το έναυσμα και για άλλες ανάλογες εργασίες σε διάφορες ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες, για να εξερευνηθούν πλήρως οι ευεργετικές, θεραπευτικές ή άλλες επιδράσεις του διαδικτύου στη ψυχική και σωματική υγεία μας. 
  www.medlook.net