“Πάντοτε θα βρίσκονται χρήσιμοι ηλίθιοι, να κάνουν την βρώμικη δουλειά για λογαριασμό μας”. Ιωσήφ Στάλιν.