Η Παγκοσμιοποίηση είναι Παγκόσμιος εξισλαμισμός!!! - ΒΙΝΤΕΟ -

Καθηγ. Ιωάν. ΜΑΖΗΣ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ !!!
Με απλά λόγια, παγκόσμια διακυβέρνηση τύπου …«franchise» στην
οποία προσχωρούν κράτη - εταιρίες για να πάρουν το …
brand name!!!
Να γιατί η Νέα Τάξη Πραγμάτων παραποιεί και αλλοιώνει
κάθε τι Ελληνικό, Ορθόδοξο και Δημοκρατικό.

 ΒΙΝΤΕΟ