Ανόητα Αριστερά Επιχειρήματα: »Οι Έλληνες Έχουμε Παράδοση Στην Προσφυγιά.»

Το 1922 οι Έλληνες ήρθαν στην Ελλάδα γιατί τους έσφαζαν οι Τούρκοι .Δεν ήταν λαθρομετανάστες ούτε οικονομικοί μετανάστες , και η Έλλάδα ήταν η πατρίδα τους, αγράμματα αριστερά απόβλητα !

Ανόητα Αριστερά Επιχειρήματα από αγράμματα αριστερά απόβλητα: »Οι Έλληνες Έχουμε Παράδοση Στην Προσφυγιά.»