ΑΣΕΠ: Κλείνουν οι αιτήσεις για 220 προσλήψεις στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΑΣΕΠ: Κλείνουν οι αιτήσεις για 220 προσλήψεις στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Κλείνουν οι αιτήσεις για 220 προσλήψεις με προκήρυξη του ΑΣΕΠ στην Υπηρεσία Ασύλου.
Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ανακοινώνει την πρόσληψη 220 ατόμων μέσω ΑΣΕΠ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 25/11/2019-04/12/2019
Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.
Προκήρυξη