Η δύναμή μας είναι....

Ύψιστη δύναμη στη ζωή, η αγάπη που αντλούμε από τους δικούς μας