Λέτε να εννοεί εμένα; Μπα, δεν νομίζω...

ΑΠΟ ΤΟ "PRESS-GR"
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ να λέει...
- Λέτε να εννοεί εμένα; Μπα, δεν νομίζω...  
Δια την αντιγραφήν
Ο Ταχυχρόμος

https://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/