Οι τούρκοι, έβαλαν τη σημαία τους σε ελληνική νησίδα στον Έβρο ποταμό !Οι τούρκοι, έβαλαν τη σημαία τους σε ελληνική νησίδα στον Έβρο ποταμό ! Οι δικοί μας -λέει- τους “λόκαραν”. Δεν πάτε καλά εκεί στον Έβρο. Να πείτε στους “στρατηγούς” σας, να εξεταστούν κατεπειγόντως σε γιατρό! Είναι άρρωστοι και επικίνδυνοι πλέον για το Έθνος των Ελλήνων!