ΜΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΕΙΚΟΝΙΖΌΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟ. Β. "ΑΣΤΥΝΟΜΟΚΡΑΤΙΑ"!!! Ο ΓΚΑΙΜΠΕΛΣ ΩΧΡΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥΣ

Οι υπουργοί θα πρέπει να εισηγούνται λύσεις για θέματα που έχουν σχέση με την ύπαρξη του Ελληνισμού. Και να απαιτούν την εφαρμογή τους. Και να παραιτούνται αν δεν εισακουστούν για το σοβαρότατο θέμα εξαφάνισης του Ελληνισμού. Και όχι να εκτελούν πειθήνια πολυπολιτισμικές νεοταξικές εντολές


Β. “ΑΣΤΥΝΟΜΟΚΡΑΤΙΑ”!!! Ο ΓΚΑΙΜΠΕΛΣ ΩΧΡΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥΣ

Αυτός ο άνθρωπος, άνω δεξιά στη κάτω φωτογραφία, ονόματι Τόσκας (της παράταξης του Kοτζιά ημών των μοναχοφάηδων, του σκοπιανού Μεγαλέξανδρου κτλ).


Που υπήρξε "προοδευτικός" υπουργός Δημόσιας Τάξης (μέχρι και το όνομα αυτό τυ Υπουργείου το είχαν αλλάξει «προοδευτικά»), κατάντησε να ονομάζει αστυνομοκρατία την πάταξη της ανομίας.

Πειθήνιο ως λέγεται σήμερα όργανο του απερίγραπτου μαζέματος του Αλέξιου, ονομάζει με όλο αυτό το «προοδευτικό» συμμάζεμα, αστυνομοκρατία, την πάταξη της αναρχίας (κράτος εν "προοδευτικώ" κράτει), της παρανομίας, των καταλήψεων, της τρομοκρατίας των Ελλήνων κτλ αστυνομοκρατία!!! Ο Γκαίμπελς ωχριά προφανώς μπροστά τους.Ευριπίδης Μπίλλης