Καλά Χριστούγεννα Έλληνες! Χρόνια πολλά!

Καλά Χριστούγεννα Έλληνες! Χρόνια πολλά!

Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο