Το πιο ισχυρό όπλο στα χέρια του καταπιεστή είναι το μυαλό των καταπιεσμένων!

"Το πιο ισχυρό όπλο στα χέρια του καταπιεστή είναι το μυαλό των καταπιεσμένων"
Steve Biko
Το κίνημα της «Μαύρης Συνείδησης»...
Ο Steve Biko γεννήθηκε σαν σήμερα... 18 Δεκέμβρη 1946...
sibilla-gr-sibilla.blogspot.com