Έντονες αντιδράσεις των Πανεπιστημίων για το νομοσχέδιο της Κεραμέως περί ιδιωτικών κολεγίων

Έντονες αντιδράσεις των Πανεπιστημίων για το νομοσχέδιο της Κεραμέως περί ιδιωτικών κολεγίων 
Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να εξισώσει στην πράξη τα πτυχία των ιδιωτικών κολεγίων με τα πανεπιστημιακά, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε ολόκληρη την ακαδημαϊκή κοινότητα, ενώ οι σύγκλητοι αρκετών πανεπιστημίων έχουν δημοσιεύσει ανακοινώσεις, στις οποίες εκφράζουν την αντίθεσή τους στο υπό σχεδιασμό νομοσχέδιο. Πολλές είναι και οι αντιδράσεις των φοιτητών, οι οποίες και αυτές εκφράζονται ουκ ολίγες φορές με συλλαλητήρια στους δρόμους.

Πιο πρόσφατη ενέργεια η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το Ίδρυμα «εκφράζει έντονες επιφυλάξεις σε ό, τι αφορά το συγκεκριμένο άρθρο και ζητεί από το Υπουργείο Παιδείας να αποσύρει τη σχετική διάταξη».
Συμπληρώνει επιγραμματικά:
Οι ενστάσεις μας αφορούν μείζονα ακαδημαϊκά, ηθικά και θεσμικά ζητήματα. Πρώτον, τα παραρτήματα ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα δεν διαθέτουν αξιολογημένα και συγκρίσιμα προγράμματα σπουδών με τα ελληνικά ΑΕΙ, ενώ η εισαγωγή νέων φοιτητών σε αυτά δεν γίνεται μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι των κολεγίων δεν έχουν κατ’ ανάγκην τα υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα που έχουν οι σημερινοί εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Δεύτερον, με όσα ορίζονται στο άρθρο 50, οι φοιτητές των κολεγίων αποκτούν αυτόματα ένα προνόμιο που δεν παρέχεται στους μαθητές εκείνους που θα μπορούσαν να σπουδάσουν σε κολέγια, αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν δίδακτρα. Αυτό εγείρει θέματα άνισης και άδικης μεταχείρισης, προσκρούοντας ταυτοχρόνως στις πρόνοιες του άρθρου 16 του Συντάγματος.
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κλείνει την ανακοίνωσή του λέγοντας ότι «η αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου πρόσφατα έχουν διαπιστωθεί σημαντικά προβλήματα, δεν μπορεί να επιτευχθεί με την πρόσληψη προσωπικού μειωμένων προσόντων, αλλά με την προσέλκυση νέων επιστημόνων που διαθέτουν προσόντα ακόμη υψηλότερα από τα σημερινά», καθώς και ότι τα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων «δεν πρέπει να πριμοδοτούνται από την ελληνική Πολιτεία εις βάρος των δημόσιων ΑΕΙ, που συνεχίζουν να προσφέρουν ποιοτικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο παρά τα πλήγματα και τις απώλειες που επισώρευσε η δεκαετής οικονομική κρίση».zougla.gr